Studiebudget nieuwe ontwikkelingen en initiatieven

Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe initiatieven. Veranderingen m.b.t. het STAP-budget doen een beroep op opleiders om te zoeken naar creatieve oplossingen. Ook hebben ze een maatschappelijke verantwoording en worden geacht om oplossingsgerichte alternatieven te bedenken. Het is immers in ieders belang om ervoor te zorgen dat iedereen in staat wordt gesteld zich te blijven ontwikkelen om zo loopbaankansen te vergroten.

Studiebudget doet een beroep op opleiders om in het kader van algemeen belang een budget te reserveren voor studiedoeleinden. Op deze wijze blijven scholingen betaalbaar en bereikbaar voor een brede doelgroep. Op studiebudget.nl vind je dan ook opleiders die verantwoording nemen en bereid zijn om een relatief klein deel van hun inkomsten reserveren voor hun aanbod van scholingen.

STAP-budget en Studiebudget, de verschillen en overeenkomsten

Voor het STAP-budget gold een maximale subsidie van € 1000,- Dit hield in dat voor scholingen met een totaalbedrag van € 1000,- geen eigen bijdrage vereist was. Het totale bedrag werd door de overheid voldaan aan de opleider. Een eigen bijdrage was van toepassing bij alle scholingen die boven het maximale subsidieerbare bedrag uitkwamen.

Rekenvoorbeeld STAP-budget: Voor een scholing met een totaalbedrag van € 1849,00 zou in dit geval € 1000,- vergoed worden. De resterende € 849,- moest zelf voldaan worden.

Voor Studiebudget geldt dat een scholing voor 50% vergoed wordt met een maximum van € 1000,- 

Rekenvoorbeeld Studiebudget: Voor dezelfde scholing met een totaalbedrag van € 1849,- geldt dat er een vergoeding plaatsvindt van 50% wat uitkomt op € 924,50. daarnaast worden er afhandelingskosten van € 25,- in rekening gebracht. De totale eigen bijdrage komt dan uit op een totaal van € 949,50

Uit beide rekenvoorbeelden blijkt dat een student € 100,50 meer moet betalen indien gebruik gemaakt wordt van Studiebudget.

Doelgroepen en voorwaarden voor deelname

Naast het verschil in de berekening van de eigen bijdrage zijn er ook nog verschillen met betrekking tot de voorwaarden voor deelname. Zo kon voor het STAP-budget slechts eenmaal per jaar beroep worden gedaan op subsidie, dit in tegenstelling tot Studiebudget waar er geen grens wordt gesteld aan het aantal keren dat wordt deelgenomen. Zo kan het voordeel t.o.v. het STAP-budget nog verder toenemen als een student meerdere scholingen volgt.

Aanmelden voor het STAP-budget kon elke twee maanden op de eerste werkdag van de maand, dus in totaal 6 keer per jaar. Bij Studiebudget kan op elk gewenst moment een scholing worden geboekt. Dit veroorzaakt minder stress en biedt iedereen de mogelijkheid om aanspraak te maken op de vergoeding op een tijdstip die het best gelegen komt. Omdat elke opleider slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar stelt, geldt eveneens dat de mogelijkheid bestaat dat een scholing volgeboekt is.

Deelname aan het STAP-budget was voorbehouden aan mensen tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Bij Studiebudget geldt geen leeftijdslimiet. Iedereen kan deelnemen ongeacht de leeftijd.

Voor opleiders gold dat voor deelname aan het STAP-budget voldaan moest worden aan een aantal vereisten. Hierdoor kwamen kleine private opleiders niet in aanmerking om hun aanbod te presenteren in het scholingsregister. Studiebudget is er voor alle opleiders, maar richt zich voornamelijk op kleine en middelgrote instellingen met een scholingsaanbod van enkele tot enkele tientallen scholingen.

Conclusie

Studiebudget is volgens ons een waardig alternatief voor het STAP-budget dat zowel voor studenten als opleiders voordelen biedt. Een initiatief dat niet van de overheid afhankelijk is, dus geen overbodige bureaucratie en administratieve rompslomp. Waar boek jij je volgende workshop, cursus of opleiding?